Bekvämlighet utan
bäst-före-datum

Du ska med gott samvete kunna luta dig tillbaka i en Conform-fåtölj. Vi arbetar kontinuerligt med att göra våra möbler så hållbara som möjligt – och genom att tänka förnuftigt kring material och komponenter vill vi göra dem till en del av den cirkulära ekonomin. Det börjar med vår tillverkning i Holsbybrunn i Småland.

Miljötänkande i vardagen

Conforms produkter finns tillgängliga för en global marknad, men vår lokala tillverkning är avgörande för både vår hållbarhet och framgång.

Komponenterna kommer till största delen från vårt närområde, men för att möjliggöra ett attraktivt slutpris på den färdiga produkten köps vissa delar in från tillverkare utanför Sverige. De internationella godstransporterna är strategiskt planerade för att undvika onödiga fossila utsläpp.

Med lokal tillverkning har vi miljötänkandet med oss i vardagen, där korta ledtider och optimerade transporter är ett par exempel. En viktig åtgärd under de senaste åren är att vi ersatt krom med metaller som har avsevärt mindre miljöpåverkan, som borstad aluminium och rostfritt stål.

Våra möblers höga slittålighet säkerställs genom mekanisk testning i vårt eget labb och genom pilottester. På så sätt svarar vi upp till internationella standarder för produkters livslängd – och motverkar slit-och-släng-tänkandet.

Inget går till spillo

Alla leverantörer vi samarbetar med följer ILO samt standarden SA 8000 för rättvisa och humana arbetsvillkor. Leverantörerna följer även EU:s REACH-förordning, som innebär att kemikalier ska vara identifierade och väl utredda för att uppnå en hög skyddsnivå för människor och miljö.

En stor del av vår tygkollektion och vårt skum är certifierade enligt OEKO-TEX. Det innebär att de inte innehåller hälsofarliga kemikalier. Och i vår egen produktion går inget till spillo: läderrester används till handskar, aluminium återvinns, trä återvinns eller används som energi, och rester från skum används i ljudabsorbenter.

Våra förpackningar består främst av förnybara material som wellpapp. Ytan på möbelemballaget är av kraftliner för att hindra fukt från att tränga in och skada produkten på väg till slutkunden. I alla lägen där det varit möjligt har vi ersatt frigolit och cellplast med wellpapp eller honeycomb. Förpackningarna är optimerade så att det aldrig används mer material än vad som behövs. Genom interna falltester säkerställer vi slutligen hållbarheten och transportsäkerheten hos alla våra förpackningar.

En Conform-möbel
har flera liv

Vi bygger våra möbler för att kunna plockas isär ned till minsta skruv, så att utslitna material och komponenter kan sorteras ut och återvinnas. Det cirkulära tänkandet ger också våra produkter ett nytt liv, i flera bemärkelser, eftersom allt från slitna skruvar till klädsel, sittdyna och fot kan ersättas. Det finns certifierade servicetekniker i flertalet länder som kan utföra service på produkten.

Med komponenter som är standardiserade och möbler som lätt kan repareras och förnyas ökar vi resurseffektiviteten för klimatets skull. Slutkunden får en möbel som lever längre – och vi möter framtiden med större tillförsikt.